DS10086

版本:3

下载次数:540次 更新日期:2015-02-05

文件说明
【STM32F401xD,STM32F401xE】ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 512KB Flash/96KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces
版本历史说明
  • DS10086 类型:英文 版本:3 更新时间: 2015-02-05

    【STM32F401xD,STM32F401xE】ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 512KB Flash/96KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces

版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体(中国)投资有限公司    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com